I den kinesiska kalendern är det Hundens år vi nu går in i. Det är tydligen ett år som är gynnsamt för att ingå partnerskap med andra och underteckna avtal. Sinfra går från ett mycket bra 2017 och om man nu ska tolka in något i den Kinesiska kalenderns förutsägelser så är Sinfras devis – Starkare Tillsammans, fortsatt aktuell och i högsta grad sann.

Det kommande året har många utmaningar för både Sinfra och våra medlemmar. Den kanske största utmaningen för oss alla är att fortsatt sträva mot att uppfylla Paris avtalet. I Sverige har vi även gjort detta till lag. Den nya klimatlagen gäller från årsskiftet och kommer att omfatta oss alla. Statens nyinrättade klimatpolitiska råd ska också börja sin verksamhet på allvar och vara en oberoende granskare av arbetet med klimatfrågor i samhället.

Mot den bakgrunden känns Sinfras arbete med hållbarhetsfrågor givet och viktigt. Genom att använda våra ramavtal bidrar du som medlem till förbättring av klimatet men även mycket mer. Sinfra paketerar all vår kunskap i form av ramavtal som ni medlemmar sen använder i verksamheten på det sätt ni behöver. På så sätt ser vi till att tillsammans nå de mål som Paris avtalet satt upp.

En annan utmaning det kommande året är att fortsätta bredda Sinfras verksamhet, först och främst när det gäller Vatten och Avlopp. Vi kan nu konstatera att även avloppsidan omfattas av LUF vilket gör att vi på Sinfra får se till att bredda även inom det området. Här behöver vi våra medlemmars hjälp. Om du vill och kan bidra, kontakta oss gärna. Vi ser fram emot 2018 – ju mer vi arbetar tillsammans, desto bättre chans har vi att påverka vår gemensamma framtid. allt detta i Hundens år.

Vi ses!