Nyheter

Nya ramavtalsområden

Nya ramavtalsområden

Vi avslutar den här händelserika våren med att signera en hel rad nya ramavtalsområden och kan därmed välkomna många...

läs mer
Hållbarhetsindex 2020

Hållbarhetsindex 2020

Årets rapport från hållbarhetsutvärderingen av Sinfras ramavtalsleverantörer är nu klar. Vi har i år hela 224...

läs mer
Workshop om hållbarhet

Workshop om hållbarhet

Den 6 maj genomförde vi en workshop med hållbarhetsrepresentanter från några av våra medlemmar. Syftet med workshopen...

läs mer
Ledningsvisning

Ledningsvisning

Ramavtal inom Ledningsvisning har tecknats med sju leverantörer och börjar gälla 2021-05-01. Ramavtalsområdet är...

läs mer
Omhändertagande av aska

Omhändertagande av aska

Nytt ramavtal för Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning inkl. transporter ersätter det befintliga...

läs mer
Rapportera in avvikelser

Rapportera in avvikelser

Har du som medlem haft problem med en leverantör gällande till exempel leverans, fakturering eller kvalitet är det...

läs mer
Ramavtalsområde Fordon

Ramavtalsområde Fordon

Sinfra har tecknat ramavtal gällande köp av nya fordon med fem leverantörer: Louwman Sverige AB Mobility Motors Sweden...

läs mer
Kategoriteam

Kategoriteam

Vi har ägnat en del av vintern till att sätta ihop team för var och en av våra fyra kategorier – Värme & Kyla,...

läs mer
Strategisk upphandlare

Strategisk upphandlare

Linnea Norden får rollen som strategisk upphandlare inom kategorin Värme & Kyla när hon nu är tillbaka på Sinfra...

läs mer
Nya medlemmar

Nya medlemmar

I mars har vi fått ytterligare fyra nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi: Dorotea Kommun Kungälvs kommun...

läs mer
Nya medlemmar

Nya medlemmar

Vi har den senaste månaden fått en rad nya medlemmar. Välkomna till Sinfra önskar vi: Affärsverken Elnät i Karlskrona...

läs mer