Ramavtalsområdet för nyförläggning med schaktfria metoder innehåller hammarborrning, styrd borrning, AT-borrning samt jordraket och börjar gälla från och med 2021-09-27.

– Det här är ett område som har efterfrågats av många medlemmar, säger Musa Bargabriel, strategisk upphandlare inom Vatten & Avlopp på Sinfra. Det är ett både kostnads- och tidseffektivt alternativ till traditionell schaktning och dessutom blir påverkan på vägar, natur och miljö betydligt mindre.

Sinfra har tecknat ramavtal med sex stycken leverantörer inom ramavtalsområdet:
BAB Rörtryckning AB
BCT Schaktfri Teknik AB
NCC Sverige AB
Nordic Drilling System AB
Styrud Ingenjörsfirma AB
Tofta Gård Borrteknik AB