Vi förbereder oss nu för att ta nästa steg i vår strategiska utvecklingsprocess.  Sinfra står inför nya utmaningar och målsättningar under den närmsta tiden och de kommande åren.

Beslut om ett VD-skifte har genomförts för att förbereda verksamheten inför nästa steg i den utvecklingen och stå redo för att möta kommande utmaningar inom energi- och VA branschen.
Tillsammans med en stark organisation och ett kompetent och sammansvetsat Sinfra-team driver vi verksamheten vidare. Nu fokuserar vi på framtiden” säger Tony Doganson , ordförande i Sinfras styrelse.

Tillsammans med dotterbolaget FVU ab, har Sinfra de senaste åren gjort en förändringsresa, från att vara en renodlad inköpscentral för fjärrvärme till en breddning av verksamheten och idag omfatta hållbara lösningar för hela försörjningssektorn.

Nu vill vi satsa vidare mot att utveckla verksamheten ytterligare för att svara upp mot våra medlemmars önskemål och krav. Sinfra kommer även i fortsättningen att ha stort fokus på att skapa medlemsnytta, genom att tillhandahålla hållbara och effektiva upphandlingar och avtal med bästa möjliga villkor inom efterfrågade produkt-, system- och tjänsteområden. Samtidigt är det viktigt att vi på bästa sätt förbereder oss för att möta den framtida utvecklingen inom energi- och VA-branschen, främst när det gäller förändrade lagkrav, digitalisering, individualisering och teknik- och systemutveckling och innovation.

Lars-Eric Larsson
tf VD Sinfra