Vi avslutar den här händelserika våren med att signera en hel rad nya ramavtalsområden och kan därmed välkomna många nya leverantörer till Sinfra.

  • Flödesmätare med tillhörande produkter och tjänster
  • Kalkprodukter
  • Konsulter inom anläggningsinformation och dokumentation
  • Laddstationer med tillhörande produkter och tjänster
  • Nätstationer och transformatorer
  • Småskalig elproduktion med ORC-system