Sinfra har gjort en ny LUF-upphandling av materialprovning och besiktning. Ramavtal har skrivits med Dekra Industrial AB, Inspecta Sweden AB, Force Technology Sweden AB. Ramavtalen gäller från och med 2017-11-15 och två år framåt med möjlighet till förlängning ett plus ett år.
Kontaktuppgifterna till ramavtalsleverantörerna hittar ni här och för att se ramavtalen bakom medlemsinloggningen klicka här.

Har ni ytterligare frågor kring ramavtalen kontakta ansvarig upphandlare Christer Sjödell.