Nu finns nya upphandlade ramavtal gällande försäkringsförmedlingstjänster. Ramavtal har skrivits med Conexio AB och Söderberg & Partners. Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna hittar ni här. För att se ramavtalen, logga in på medlemsinloggningen.

Har ni ytterligare frågor kring ramavtalen kontakta ansvarig upphandlare Lars-Eric Larsson.