Nu finns nya upphandlade ramavtal gällande kulvertlarm och övervakning. Ramavtal har skrivits med Monitoring System AB (Pipeguard) och Wideco Sweden AB. Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna hittar ni härFör frågor kring avtalen, kontakta ansvarig upphandlare Christer Sjödell.