Nu finns nya upphandlade ramavtal gällande fjärrvärme- och kylecentraler samt tillhörande produkter, system och tjänster. Ramavtal har skrivits med Armatec AB, Danfoss AB, Gebwell Sverige AB, Högfors GST OY, KE Therm AB, MetroTherm AB och Ventim AB. Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna hittar ni här. För att se ramavtalen, logga in på medlemsinloggningen.

Har ni ytterligare frågor kring ramavtalen kontakta ansvarig upphandlare Isabella Gustafsson.