Till alla våra medlemmar kan vi nu presentera två uppdaterade och ett helt nytt ramavtalsområde som träder i kraft idag den 1 december.

Inom kategorin Vatten & Avlopp har vi uppdaterat det befintliga ramavtalsområdet VA-rör med tillhörande produkter och tjänster till att nu benämnas som VA-material med tillhörande tjänster. Sinfra har tecknat ramavtal med fyra leverantörer inom detta område.

Reservkraft är ett nytt ramavtalsområde inom kategori El & Fiber där samtliga leverantörer är helt nya för Sinfra. Varmt välkomna önskar vi dem.

Inom samma kategori – El & Fiber – har vi uppdaterat och utökat befintligt avtal Frekvensomriktare för lågspänning till Frekvensomriktare och motorer för lågspänning. De utvalda leverantörerna är delvis ändrade sedan tidigare.

Den 15 november började det förnyade avtalet för Materialprovning och besiktning inom kategori Värme & Kyla att gälla. Ramavtalsområdet var en förnyelseupphandling med utökat innehåll sedan tidigare.

Mer information finns här på vår hemsida och i Medlemsportalen.