Nu finns nya ramavtal tecknade gällande VA-rör. Ramavtalet omfattar leveranser till Sinfras medlemmar av VA-rör samt tillhörande produkter och tjänster. Vidare även supporttjänster. Ramavtalet är giltigt från 2019-04-01 och två år framåt, med möjlighet till förlängning ett plus ett år, dock längst till 2023-03-31. Ramavtalet ersätter det befintliga ramavtalet gällande Rör för dricksvattendistribution. För att se samtliga ramavtal behöver du som medlem logga in på Medlemsportalen.

De ramavtalsleverantörer vi tecknat ramavtal med är:

Ahlsell Sverige AB
Dahl Sverige Aktiebolag
Onninen AB

Ansvarig upphandlare: Lars-Eric Larsson, lars-eric.larsson@sinfra.se
Ansvarig upphandlingskoordinator: Sophia Rörström, sophia.rorstrom@sinfra.se