Nu finns nya upphandlade avtal gällande Elmätare kategori 1 & 2 samt tillhörande produkter, system och tjänster. Ramavtal har skrivits med Aidon Sverige, Elvaco AB, HM Power Metering ABIskraemeco d.d, Kamstrup AB, Metrima AB, Landis + Gyr AB, One Nordic AB, Sagemcom Energy & Telecom och Swemet AB. Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna hittar ni här. För att se ramavtalen bakom medlemsinloggningen klicka här. 

Har ni ytterligare frågor kring ramavtalen kontakta ansvariga upphandlare Lars-Eric Larson eller Isabella Gustafsson.