Vi vill ständigt utveckla våra kommunikationsplattformar så att de blir enkla och tydliga för er att navigera i. Som ett steg i den riktningen byter vi nu webblayout på sinfras webbsida och kommer att lansera den denna vecka.