Ramboll i Sverige, med Rickard Klinkert i spetsen, står bakom en ny vindkraftssatsning. Norden, och i synnerhet den svenska marknaden, är i fokus för koncernen under de kommande åren. Det finns en förväntan att växa mycket inom området. 

– Den globala kompetensen i kombination med den lokala närvaron var en av anledningarna till att jag tackade ja till tjänsten. Det är otroligt kul med ett komplett tjänsteerbjudande och att hjälpa kunder i alla delar av vindkraftverkens livscykel. I tillägg till svenska resurser, kan vi nyttja expertis från vindkraft vi varit med och byggt runtom i hela världen. Det är unikt, säger Rickard Klinkert, ansvarig för vindkraft på Ramboll i Sverige.

Rickard Klinkert tillhör ett globalt team på knappt 500 personer och kommer att leda den svenska vindkraftverksamheten. Utöver det kommer Rickard även att ansvara för utvecklingen av Rambolls vindkraftsverksamhet i hela Norden. Han började på Ramboll den 1 februari och är nu i full fart med både rekrytering och affärsutveckling.

– Det är helt rätt av Ramboll att satsa stort med tanke på det som sker i branschen. Bara i Sverige beräknas en fördubbling av vindkraften till 2022. På många håll är vindkraft redan i dag en förnybar energiform som klarar sig på egna ben, utan bidrag, och därmed hållbar både ekonomiskt och miljömässigt. Ambitionen om 100 procent förnybart till 2040 banar väg för en massiv utbyggnad av vindkraften, där Ramboll verkligen kommer att vara med och bidra, fortsätter Rickard Klinkert.

Nyhet hämtat från Energinyheter 190326