Hur mycket energi tas egentligen till vara vid förbränning av hushållsavfall? Med en ny metod utvecklad vid Högskolan i Borås kan svinnet av energi minskas. Doktoranden Eboh Francis Chinweuba har i sitt forskningsprojekt utvecklat en ny metod för att effektivisera processen och därmed möjliggöra ett större energiuttag.

Metoderna har tagits fram utifrån statistiska beräkningar, datamodellering och simuleringar. Den nya beräkningsmodellen tar även hänsyn till sammansättningen av avfallet, vilket gör den här metoden mer träffsäker jämfört med andra metoder.

– I projektet kom vi fram till att vår metod för att uppskatta det totala energiinnehållet är överlägsen befintliga metoder där man enbart beräknar den energimängd som i dag tas tillvara. Metoden ger en mer realistisk beskrivning av de effektiv itetsförändringar som är möjliga utifrån de begränsningar som vald metod har för att omvandla avfall till energi, förklarar han.

Utifrån detta går det att identifiera vilka förändringar som är möjliga och vilka som inte är det för att uppnå bästa effekt.
Forskningsprojektet visar även att fjärrvärmenät är den form av processanläggningar för avfallshantering som är mest lönsam på sikt om man tittar på inkomster och produktionskostnader.

 Pressmeddelande från Högskolan i Borås 9 dec -19.  Artikel hämtad från Energinyheter 20191210