Vi arbetar ständigt med att utveckla våra kommunikationsplattformar och vill att det ska vara enkelt att avropa på våra ramavtal. Nu kan ni på ett lättare sätt hitta till  våra ramavtal genom att klicka in på vår ramavtalsleverantörssida och se vilka ramavtal vi har specifikt under vardera leverantör. Ramavtalsområdena hittar ni även precis som tidigare under sidan ramavtalsområde!

Vi på Sinfra tar varmt emot rekommendationer och tips på hur vi kan utveckla vår webb för att förenkla information och tillgänglighet.