I dagarna har 333 av våra medlemmar fått ett uppskattat mail från vår vd. Sinfra har genererat ett överskott på 14,7 MSEK under förra verksamhetsåret, vilket vi betalar tillbaka till medlemmarna i form av en återbäring. Hur stor andel av överskottet varje medlem får står i proportion till hur mycket man har avropat på våra avtal.

Som en liten extra julklapp så här i slutet av året.