Vid verksamhetsårets slut hade vi ett betydande överskott och det ska givetvis gå tillbaka till våra medlemmar. Återigen betalar vi ut en återbäring och inför kommande verksamhetsår planerar vi ytterligare sänkning av kickbacken från redan nu väldigt låga nivåer. Sinfra har inget egenvärde och ska inte gå med vinst – vi finns bara till för att skapa ett värde för medlemmarna.

Återbäringen fördelas i proportion till hur mycket respektive medlem har avropat på Sinfras ramavtal, berörda medlemmar meddelas via e-post under vecka 50.

Läs också artikeln på upphandling24.se om återbäring, sänkt kickback och årsstämman.