Ramavtalen för Miljö- och teknikkonsulter, Miljö och teknikkonsulter del 2, samt Managementkonsulter, innehåller många olika ramavtalsleverantörer, vilket gör att det kan vara krångligt att jämföra villkoren vid avrop. För att förenkla processen finns det nu två olika mallar som kan användas vid villkorsjämförelsen. Mallarna finns i Medlemsportalen under ”Avtalsområde” och innefattar:

  • Anbudsutvärdering vid villkorsjämförelse av tjänst ger möjligheten att filtrera utifrån medlemmens behov på en mer detaljerad nivå, ex. för en specifik tjänst.
  • Anbudsutvärdering vid villkorsjämförelse av tjänsteområdet ger en bra överblick över ett helt tjänsteområde. Här visar utvärderingen av ex. pris vem som är billigast över hela tjänsteområdet, istället för en specifik tjänst.

Mallarna kan dels användas för att göra en villkorsjämförelse, men även för att få fram underlag för en förnyad konkurrensutsättning.