Vi har nu stängt årets hållbarhetsutvärdering för våra ramavtalsleverantörer och arbetar för fullt med sammanställningen av svaren. Vi kommer att publicera sammanställningen i våra kanaler nästa år, håll utkik på vår webbsida.