Nästa steg börjar idag!

03Okt 2017

Tänk så långt vi har kommit, ni i era försörjningsverksamheter och ni tillsammans i er förening Sinfra. Idag har vi mer än 100 ramavtal, vi har fem nya teknikområden som medlemmarna fått fram tack vare vårt dotterbolag FVUab. Som bransch är vi bättre rustade än någonsin tidigare för den stora utmaningen som energiomställningen innebär för samhället och säkerställandet av vattenförsörjningen.

Men vi kan inte stanna här, vi behöver fortsätta utveckla och förbättra teknik och tjänster tillsammans med leverantörerna men även tillsammans och i nära samarbete med forskningen. De första stegen till detta har redan tagits i samverkan med olika organisationer och myndigheter men vi behöver göra mer. Och vi behöver göra det tillsammans.

Nästa steg är att skala upp det ni tillsammans byggt upp i Sinfra – vi behöver öka användningen av ramavtalen, vi behöver handla upp fler ramavtal och vi behöver nå fler leverantörer – innanför och utanför Sverige. Det sistnämnda är viktigt för energiteknik utvecklas nu i rasande takt. Energilagring, överföring, styrning, övervakning medmera utvecklas på många fronter och över hela världen. Sinfra behöver få tag i den bästa tekniken för att kunna göra den tillgänglig för medlemmarna så fort som möjligt, allt för att försörjningssektorn i Sverige fortsatt ska vara en av de bästa i världen.

I och med detta börjar alltså nästa steg och vi behöver göra det tillsammans. Myndigheter, akademi, organisationer och sist men inte minst – köpande verksamheter som är medlemmar i Sinfra. Om vi kan se till att ge inköpen en gemensam röst som leverantörer och forskare kan svara på samlat och nationellt så är möjligheten så mycket större att vi faktiskt kan lösa omställningen och förnyelsen kostnadseffektivt och hållbart. Vi kan se till att de nödvändiga innovationerna blir kommersialiserade i högre takt genom FVUab och vi kan se till att utveckla redan installerad teknik genom att föra ingående dialog med våra befintliga leverantörer på nationell nivå. Nästa steg ger också möjlighet att samarbeta över gränserna på ett strukturerat och effektivt sätt för att som ovannämnt få in nödvändig teknik till medlemmarna.

Det fina i en förening är att både medlemsnytta och leverantörsnytta ökar i takt med att det blir fler medlemmar som använder fler ramavtal. Det är vad ekonomerna kallar nätverksekonomi – ju större ett nätverk blir desto större nytta för alla. Varje medlem kan bidra konkret till nyttan genom att helt enkelt använda ramavtalen när det är affärsmässigt och hållbart.

Dags för nästa steg – låt oss ta stegen tillsammans!

Peter Dahl