Vatten och Miljöresurs Mitt AB är medlemmar i Sinfra