Vatten och Avfallskompetens i Norr AB är medlemmar i Sinfra