Vatten & Miljö i Väst AB (VIVAB) är medlemmar i Sinfra