Vänersborgs Kretslopp och Vatten är medlemmar i Sinfra