Vafab Miljö Kommunalförbund AB är medlemmar i Sinfra