Upplands Energi Ekonomisk förening är medlemmar i Sinfra