Tekniska verken Linköping Nät AB är medlemmar i Sinfra