Tekniska verken Katrineholm Nät AB är medlemmar i Sinfra