Sydskånes avfallsaktiebolag, SYSAV är medlemmar i Sinfra