Surahammars KommunalTeknik AB är medlemmar i Sinfra