Solör Bioenergi Fjärrvärme AB är medlemmar i Sinfra