Södertörns Fjärrvärme AB (SFAB) är medlemmar i Sinfra