Skellefteå Kraft Fibernät AB är medlemmar i Sinfra