Skåne Blekinge Vattentjänst AB (SBVT) är medlemmar i Sinfra