Sandhult-Sandareds Elektriska ek. för är medlemmar i Sinfra