Östra Smålands Kommunalteknikförbund är medlemmar i Sinfra