Öresundskraft Kraft & Värme AB är medlemmar i Sinfra