Öresundskraft Företagsmarknad AB är medlemmar i Sinfra