Nyhagen Vatten och Avlopp AB är medlemmar i Sinfra