Nordvästra Skånes Vatten o Avlopp AB (NSVA) är medlemmar i Sinfra