Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund är medlemmar i Sinfra