Nordion Energi Innovation AB är medlemmar i Sinfra