Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (Miva) är medlemmar i Sinfra