MittSverige Vatten & Avfall AB är medlemmar i Sinfra