Lycksele Avfall och Vatten AB är medlemmar i Sinfra