Kvänumsbygdens Energi ekonomisk förening är medlemmar i Sinfra