Kristinehamns Energi Marknad AB är medlemmar i Sinfra