Kommunalförbundet Skaraborgsvatten är medlemmar i Sinfra