Kommunalförbundet Norrvatten är medlemmar i Sinfra